• Finance
  • Simpelere processen voor PGGM

Single News

Simpelere processen voor PGGM

Simpelere processen voor PGGM

Hele mooie opdracht mogen uitvoeren bij PGGM. Hier was er meteen ondersteuning nodig bij de dagelijks rapporteren aan institutionele klanten volgens de regelgevend van de Nederlandse bank.

Matrix Meesters gaan verder dan alleen het vervullen van de opdracht van het dagelijks rapporteren. We instaat bij het wegvallen van de deskmanager deze functie ook op te vangen. PGGM kon aan de rapportage blijven verplichtingen voldoen.

Als desk manager werden de knooppunten in het rapportageproces inzichtelijk. De betreffende afdeling was aan het eind van een lange keten rapportage afdelingen.

  • De keten was lang en niet gestroomlijnd.
  • Afdeling rapporten aan elkaar maar ook direct aan de klant.
  • Institutionele klanten kreeg meerdere rapportages binnen met veel overlap.

Als deskmamager van de laatste rapportage afdeling in de keten zijn we gevraagd om de rol van productowner op te nemen en de belangen van alle belanghebbende te waarborge

Met de managers van de rapportage afdelingen is er een samenhangt dasboard gecreƫerd waarin de onderlinge relaties van de rapportages inzichtelijk zijn.

De betreffende afdeling was de laatste rapportage afdeling voor van een keten van zes. Als gatekieper is besloten om een dashboard te bouwen waarin alle rapportages van de zes afdeling samenkomen komen. Het project raakt alle intentionele klanten van PGGM.

PGGM heeft een team van vijf BI specialisten beschikbaar gesteld voor het neerzetten van een rapportage portal met daarin een overkoepeld dashboard voor alle klanten.

In het project in een begin dashboard opgeleverd met een volledige beschrijving voor de uitbouw van een volledig dashboard.

ook interessant